Educatia copilului nostru

Educația este un drept esențial, care permite fiecărei copil să primească instrucțiuni și să înflorească social. Dreptul la educație este vital pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a tuturor societăților.
Educația permite dobândirea cunoștințelor de bază.

educatie

Educația presupune ca persoanele să dobândească o varietate de cunoștințe. Ea începe cu achiziționarea de cunoștințe elementare, adică, alfabetizare din partea celor mai tineri membri ai societății. În această etapă, copiii învață să citească și să scrie datorită instruiri primare și supravegherea parentală.
Aceasta este o etapă esențială care va permite copilului să continue educația lui/ei.
De asemenea, educația constă într-o formă de învățare, care este necesară pentru dezvoltarea personalității și a identității unei persoane, precum și capacităților sale fizice și intelectuale permise de învățământ, în special, transmiterea unor principii comune noilor generații, precum și conservarea și perpetuarea valorilor sociale. De asemenea, aceasta contribuie la înflorirea individuala, prin îmbunătățirea integrării sociale și profesionale.
Educația are ca obiectiv final îmbunătățirea calității unei persoane. Acesta oferă adulților și copiilor defavorizați o șansă de a scăpa de sărăcie. Astfel, este un instrument esențial pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a tuturor populațiilor din întreaga lume.

parintii-copiii-si-educatia

Dreptul la educație este un drept fundamental și universal. Educația trebuie să fie accesibilă tuturor copiilor
Educația este un drept al omului, care ar trebui să fie accesibile tuturor, fără nici o discriminare. Toți copiii trebuie să fie în măsură să meargă la școală, și, prin urmare, să beneficieze de aceleași posibilități de a construi un viitor. În plus, instruirea educațională trebuie să fie la fel de gratuită, astfel încât copiii din medii defavorizate vor fi în măsură să se bucure de dreptul lor la educație.
Dincolo de problema accesibilității, dreptul la educație presupune, de asemenea, că obiectivele învățării vor fi atinse. Acest lucru înseamnă că toți copiii au dreptul de a beneficia de o educație de calitate adaptata nevoilor lor. Mai mult decât atât, profesorii trebuie să fie instruiți în tehnici de predare care combină pedagogie și jocul.
Este responsabilitatea țărilor de a garanta dreptul fiecărui copil la educație.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.